Highlights 2015
Kerncijfers
0

Kerncijfers

De gemiddelde leeftijd van onze mensen is bijna 37 jaar. We mochten in 2015 maar liefst 145 nieuwe medewerkers verwelkomen.…

In het publiek belang
0

53 maatregelen

In het najaar van 2014 is het rapport ‘In het publiek belang’ van de werkgroep toekomst accountantsberoep verschenen met daarin…

Onze organisatie
Strategie
0

Strategisch kader

“Opportunities arise when we aspire to see things from a different perspective. The strength of our business is based on…

Ethiek en onafhankelijkheid
0

Klant- en opdrachtaanvaarding

Naast procedures om te komen tot een kwalitatief goede uitvoering van de opdrachten, is het uiteraard van belang dat alleen…

Beoordelen en belonen
0

Belonen

Wij zijn transparant over ons beloningsbeleid voor bestuur, partners, externe accountants, medewerkers en RvC. Beloning is echter niet het belangrijkste…

Kwantitatieve gegevens
0

Kwantitatieve gegevens

De omzet van Baker Tilly Berk komt over 2015 uit op € 84,9 miljoen. Dat is een omzetstijging van 4,3%…

Kwaliteit
0

Kwaliteit

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Dat is in onze branche de afgelopen jaren steeds gebleken. Vertrouwen en…

Monitoring
0

Risicomanagement

Onze organisatiecultuur kenmerkt zich door risico-avers ondernemerschap en een sterk accent op beheersing van risico’s en processen. Dit vertaalt zich…

Menselijk kapitaal
0

HR beleid

Kwaliteit vormt de rode draad bij het succesvol zijn van onze organisatie. De eisen die gesteld worden aan ons werk…

Verklaring bestuur
0

Verklaring van het bestuur

Het bestuur van Baker Tilly Berk N.V. erkent zijn verantwoordelijkheid voor het inrichten en onderhouden van een stelsel van kwaliteitsbeheersing…